Oproep tot steun van de Cannabis Social Clubs

version francophone

Petitie

Ondanks bijna honderd jaar prohibitie is cannabis het meest gebruikte illegale produkt ter wereld en in Europa geworden. Omdat ze in de handen van criminele netwerken is, wordt deze markt, die honderden miljoenen euro’s per jaar waard is, aan geen enkele norm onderworpen, noch op het vlak van volksgezondheid, noch op economisch vlak. Dit beleid resulteert daarom in het maximaliseren van de risico’s verbonden aan consumptie, vooral met betrekking tot de verkoop aan minderjarigen. In veel opzichten is het verbod op cannabis een mislukking en een contraproductief beleid.

Cannabis moet daarom niet langer strafrechtelijk behandeld worden, maar op basis van een beleid dat vertrekt vanuit het perspectief van de volksgezondheid en dat informatieverstrekking, kwaliteitscontrole, preventie en risicovermindering centraal stelt.

Verschillende deskundigen (1) hebben het model van de Cannabis Social Clubs (CSC) naar voor geschoven als één van de meest realistische en pragmatische opties voor het reguleren van cannabis, die het mogelijk maken om de controle te herwinnen over een markt die momenteel in handen is van criminele netwerken, en om cannabisgebruikers op een verantwoorde wijze te begeleiden.

Een Cannabis Social Club is een vereniging zonder winstoogmerk die opereert op basis van een internationaal deontologisch handvest (2). Zo’n club bestaat uit meerderjarige leden die een beperkte hoeveelheid cannabis kunnen laten kweken voor persoonlijk gebruik. Een Cannabis Social Club wordt op transparante wijze beheerd: zij legt haar jaarrekening neer en communiceert aan de overheid de locatie en de omvang van haar collectieve cannabisproductie, de gedistribueerde hoeveelheden, de kwaliteitsnormen en de productiemethoden. In termen van volksgezondheid is het beter om de cannabismarkt aan een niet-commerciële organisatie toe te vertrouwen, en niet aan maffiosi of multinationals.

Een Cannabis Social Club heeft rechtstreeks contact met cannabisgebruikers en is daarom een geschikte plaats om objectieve en betrouwbare informatie te verspreiden op het vlak van preventie en risicobeperking. Bij problematisch gebruik kan men bovendien consumenten doorverwijzen naar gespecialiseerde medische of sociale hulpverleningscentra. Daarnaast kunnen cannabis clubs samenwerken met de medische sector bij het ondersteunen van mensen die cannabis willen gebruiken voor therapeutische doeleinden (om chronische pijn te verlichten, om de bijwerkingen van zware therapieën te verminderen of om de eetlust te verbeteren).

Tot slot maakt een Cannabis Social Club het mogelijk om toezicht te houden op de gehele keten, van producent tot consument. Evaringen uit Europa en elders leren ons bovendien dat het model werkgelegenheid creëert en zorgt voor een besparing op politiële en justitiële kosten (politie, justitie, gevangenissen).

Het Belgische cannabisbeleid is gebaseerd op een wet uit 1921, die heel ver afstaat van de hedendaagse realiteit. Elders in de wereld zoeken steeds meer landen naar alternatieve oplossingen; cannabis social clubs vormen één van die alternatieven.

Op 27 juni 2019 heeft het Hof van Antwerpen een vonnis gewezen met het oog op de ontmanteling van de oudste Cannabis Social Club van België (Trekt Uw Plant vzw/asbl) en de veroordeling van haar leden tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tot 20 maanden en boetes van duizenden euro’s. Daarmee komt er een einde aan 13 jaar ervaring met de organisatie van een model dat essentieel is in het kader van een drugsbeleid dat gebaseerd is op het perspectief van de volksgezondheid en op sociale rechtvaardigheid. De vzw is evenwel reeds twee keer vrijgesproken (in 2008 en 2012) in soortgelijke zaken. Ook deze keer tekende de Cannabis Social Club beroep aan tegen dit vonnis.

Als u een vereniging bent en deze oproep wenst te ondersteunen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
Als u als particulier deze oproep wenst te ondersteunen, kunt u het formulier hier onder invullen.

Als ondertekenaar van deze tekst, wil ik de Belgische overheden oproepen om de cannabismarkt te reguleren en om een wettelijk kader te voorzien voor de cannabis social clubs.

Oproep tot steun van de Cannabis Social Clubs

Partagez la campagne

     

Derniers signataires
1,584 Mathieu M. Laeken
1,583 Sandra P. Forest
1,582 Joachim L. Herselt
1,581 Walid L. Zaventem
1,580 Heikki P. SCHAERBEEK
1,579 Hadrien W. Bruxelles
1,578 Joshua V. Liege
1,577 Olivier V. Liège
1,576 Benja F. Antwerp
1,575 Christophe S. Bruxelles
1,574 Niklas T. 4730
1,573 Eric J. Bruxelles
1,572 Vaulson N. Gent
1,571 Brigitte B. Marseille
1,570 Lisa C. Bruxelles
1,569 Reuven P. Bruxelles-Uccle
1,568 Mateus K. Forest
1,567 Teo C. Bruxelles
1,566 Nordin A. Dampremy
1,565 Nina V. GENK

(1) Bibliografie :

(2) Code of conduct for European Cannabis Social Clubs (www.encod.org).

 

Partager