Oproep tot steun van de Cannabis Social Clubs

version francophone

Petitie

Ondanks bijna honderd jaar prohibitie is cannabis het meest gebruikte illegale produkt ter wereld en in Europa geworden. Omdat ze in de handen van criminele netwerken is, wordt deze markt, die honderden miljoenen euro’s per jaar waard is, aan geen enkele norm onderworpen, noch op het vlak van volksgezondheid, noch op economisch vlak. Dit beleid resulteert daarom in het maximaliseren van de risico’s verbonden aan consumptie, vooral met betrekking tot de verkoop aan minderjarigen. In veel opzichten is het verbod op cannabis een mislukking en een contraproductief beleid.

Cannabis moet daarom niet langer strafrechtelijk behandeld worden, maar op basis van een beleid dat vertrekt vanuit het perspectief van de volksgezondheid en dat informatieverstrekking, kwaliteitscontrole, preventie en risicovermindering centraal stelt.

Verschillende deskundigen (1) hebben het model van de Cannabis Social Clubs (CSC) naar voor geschoven als één van de […]