Boetes voor mensen die drugs gebruiken, de eeuwige terugkeer van een vals goed idee

Wanneer problemen die te maken hebben met druggebruik voortdurend in de actualiteit zijn, gaan er regelmatig stemmen op om mensen die drugs gebruiken harder te bestraffen, met boetes waarvan het voorgestelde bedrag soms indrukwekkende proporties aanneemt. Deze voorstellen komen van alle drie de machten van de Staat. Op wetgevend vlak stelde een politieke partij, in het kader van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties, in 2022 in de Kamer voor om wie op heterdaad betrapt wordt op drugsbezit te bestraffen met een boete van maximaal 350 euro. Op rechterlijk vlak veralgemeenden de procureurs-generaal, eveneens in 2022, via een omzendbrief het opleggen van boetes of “onmiddellijke transacties” voor een bedrag tot 300 euro voor het bezit van kleine hoeveelheden drugs in het kader van festivals. Ten slotte stelde een minister van de uitvoerende macht, in de beroering die is ontstaan door een tragedie naar aanleiding van een afrekening in het criminele milieu, onlangs voor om nog harder op te treden door boetes tot 1000 euro op te leggen aan gebruikers die betrapt worden.

Lees verder “Boetes voor mensen die drugs gebruiken, de eeuwige terugkeer van een vals goed idee”

Top